About


 

EN:

Diana Marin is a young contemporary designer born in Constanta and based in Bucharest, Romania. Her passion about fashion and clothing started at young age, when she was 7 years old and has learned how to use a sewing machine for the first time.

As years passed by, her interest grew and in 2015 she created her first clothing line, called ‘’House of Submarine’’ which took inspiration from the places she grew up in, the coast of the Black Sea of Romania. During this time, she finished her bachelor studies at the Academy of Economic Studies in Bucharest, where she received the ‘’Business Administration’’ Diploma. 

Despite her initial studies, Diana decided it was time to continue her passion, fashion design, so in 2018 she enrolled at Istituto Europeo di Design in Milan, Italy. During this time, she embraced the art of design and culture from which she continuously took inspiration. After graduating with honors, she continued her personal evolution regarding garment manufacturing and design, while following her old-time passion of breaking the cultural boundaries.

After spending two months in New Delhi, India, working as a design consultant, she decided it was time to return home and follow her own path. This was the moment when the label ‘’DIANA MARIN’’ was born.

Being far from home and meeting new difficulties enabled her to get in touch with the concept of people being ‘’only human’’ in the end. She quietly observed the world around and discovered that the only currency between cultures, religions, languages and geographical locations is emotion. So, she did what most of the artists do: she translated it in colors and shapes.

In her projects, she explores the dimensions of color and contrast, while trying to steal a smile from the people watching her garments. Adopting the role of an independent young designer, Diana is continuously trying to be relevant within the fashion industry, while innovating through construction of garment, production techniques and textiles. In her projects, she often includes reversible items, detachable pieces or transformative features like in the project called ‘’The Pocket Hoodie’’, where a jacket has more than 7 ways of wearing and also transforms into a funny pack.

While following the beat of her own drum, Diana has never stayed away from the fashion scene of Romania. She has interned for the beloved designer Lana Dumitru in 2016, where she became an appreciated member of the team. 

Currently she works as a 3D designer for her own ready-to-wear brand, taking inspiration from the streets while moving towards complete digitalisation. The new vision embraces sustainability and ethical production of garments.

 

RO:

Diana Marin este un tanar designer contemporan, născut în Constanța și care activeaza momentan în București, România. Pasiunea ei pentru modă și îmbrăcăminte a început la o vârstă fragedă, când avea 7 ani și a învățat pentru prima dată să folosească mașina de cusut.

Pe măsură ce anii au trecut, interesul ei a crescut și în 2015 a creat prima ei linie de îmbrăcăminte, numită ‘’House of Submarine’’, care a fost inspirata din locurile în care a crescut, coasta Mării Negre a României. În acest timp, și-a terminat studiile de licență la Academia de Studii Economice din București, unde a primit Diploma ‘’Administrarea Afacerilor’’.

În ciuda studiilor inițiale, Diana a decis că este timpul să-și continue pasiunea, designul vestimentar, așa că in 2018 s-a înscris la Istituto Europeo di Design din Milano, Italia. În acest timp, ea a îmbrățișat arta designului și a culturii din care s-a inspirat continuu. După ce a absolvit cu onoruri, ea și-a continuat evoluția personală în ceea ce privește fabricarea și designul articolelor de îmbrăcăminte, urmărindu-și pasiunea de altădată de a depăși granițele culturale.

După ce a petrecut două luni în New Delhi, India, lucrând ca consultant de design, ea a decis că este timpul să se întoarcă acasă și să-și urmeze propriul drum. Acesta a fost momentul în care a luat naștere labelul ‘’DIANA MARIN’’.

A fi departe de casă și a întâlni noi dificultăți i-au permis să intre în contact cu conceptul că oamenii sunt „numai oameni” în cele din urmă. Ea a observat în liniște lumea din jur și a descoperit că singura monedă între culturi, religii, limbi și locații geografice este emoția. Așadar, a făcut ceea ce fac majoritatea artiștilor: a tradus acest concept în culori și forme.

În proiectele sale, ea explorează dimensiunile culorii și contrastului, încercând în același timp să fure un zâmbet oamenilor care îi privesc hainele. Adoptând rolul unui tânăr designer independent, Diana încearcă continuu să fie relevantă în industria modei, inovând în același timp prin construcția de articole de îmbrăcăminte, tehnici de producție și textile. În proiectele ei, ea include adesea articole reversibile, piese detașabile sau caracteristici transformatoare, cum ar fi în proiectul numit „The Pocket Hoodie”, unde o jachetă are mai mult de 7 moduri de purtare și, de asemenea, se transformă într-o borseta.

În timp ce urmărea ritmul propriei tobe, Diana nu a stat niciodată departe de scena modei din România. A fost intern pentru îndrăgitul designer Lana Dumitru în 2016, unde a devenit un membru apreciat al echipei.

În prezent, lucrează ca designer 3D pentru propriul ei brand de prêt-à-porter, inspirându-se de pe străzi și îndreptându-se către digitalizarea completă. Noua viziune îmbrățișează sustenabilitatea și producția etică a articolelor de îmbrăcăminte.